Operaties

De hoogste zorg voor uw dier

Het komt regelmatig voor dat dieren onder narcose moeten voor een onderzoek, operatie of gebitsbehandeling. Voordat een dier veilig onder narcose kan, vindt er bij ons altijd een zorgvuldig pre-anesthetisch onderzoek plaats. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De algemene toestand van het dier.
  • De doorbloeding van de slijmvliezen: dit geeft informatie over de werking van het hart.
  • De turgor, een maat voor de vochthuishouding van de patiënt. Bij suikerpatiënten, nierpatiënten of andere zieke dieren is deze vaak verstoord.
  • De pols: deze moet krachtig en regelmatig zijn en niet te hoog.
  • De ademhaling: deze moet niet te snel of oppervlakkig zijn en er mogen geen bijgeluiden hoorbaar zijn.
  • Hart- en longgeluiden: door het beluisteren van de borstkas met een stethoscoop worden bijgeluiden aan hart en longen waargenomen.
  • Het gewicht, en of dit te veel is toe- of afgenomen.
  • Wij adviseren bij oudere dieren ook om vooraf een bloedonderzoek te laten doen, zodat wij weten hoe de werking van belangrijke organen als lever en nieren is. Zie hiervoor bloedonderzoek.

Veilig onder narcose

Pas als alles in orde wordt bevonden, nemen we het besluit om het juiste narcosemiddel te geven. We beschikken over meerdere middelen die we in verschillende combinaties inzetten, afhankelijk van het soort ingreep én de gezondheid van uw dier. Dit is maatwerk, ook bij een routine-ingreep!

Alle honden en katten krijgen tijdens de narcose een infuusnaaldje in de poot. Het voordeel van zo’n infuus is dat bij mogelijke problemen medicatie direct in de bloedbaan kan worden toegediend. Ook dienen wij via het infuus vocht toe tijdens de operatie. Hiermee houden we de bloeddruk op peil, waardoor onder andere de nieren gezond blijven.

Zodra het dier slaapt, wordt het geïntubeerd: een flexibele buis wordt in de luchtpijp gebracht en aangesloten op de zuurstof en bewakingsapparatuur. Via deze buis kan ook gasanesthesie (isofluraan) aan het dier worden gegeven. Dit is een erg veilige methode: gedurende de operatie kan de hoeveelheid narcosemiddel constant worden gereguleerd. Met speciale bewakingsapparatuur kunnen we gedurende de operatie de pols, de ademhaling, de temperatuur en de zuurstofconcentratie in het bloed in de gaten houden.

Voor de operatie wordt ook pijnstilling toegediend. Narcose maakt dat het dier tijdens de operatie ongevoelig wordt voor pijn, maar vermindert de pijn niet. Als vóór de operatie pijnstilling wordt toegediend, heeft het dier beduidend minder pijn, dan wanneer de pijnstilling pas na de operatie wordt toegediend.

Door de combinatie van meerdere narcosemiddelen, pijnstilling en gasanesthesie, houden we de totale hoeveelheid narcosemiddel laag. Het hart, de nieren en de lever blijven daardoor optimaal functioneren, en de kans op problemen tijdens de narcose is minimaal. Wanneer er geen gasanesthesie gebruikt wordt en de pijnstilling pas naderhand wordt gegeven, moet er veel meer narcosemiddel ingespoten worden, waardoor het risico op problemen groter wordt.

Het operatiegebied wordt geschoren en gedesinfecteerd. Wij werken met steriel instrumentarium (ieder dier zijn eigen setje), eenmalig te gebruiken operatiedoeken en individueel verpakte hoogwaardige hechtmaterialen. Wij hechten alle dieren onderhuids (indien mogelijk).

Na de operatie kan de patiënt rustig bijkomen in de aparte honden- of kattenopname, op een kleedje en warmtematje, onder toeziend oog van de paraveterinair. Nadat hij/zij goed wakker is, kan uw dier dezelfde dag met voldoende pijnstillers naar huis. Wij nemen de dag na de operatie even contact met u op om te horen hoe het gaat met uw dier.

U ziet, er komt bij een operatie meer kijken dan u op het eerste gezicht denkt. Daarom is het niet verstandig om verschillende klinieken alleen qua prijs te vergelijken. Voor de patiënt en u als bezorgde eigenaar is het veel belangrijker om te weten hoe en waarmee er gewerkt wordt.

Opname

Wij beschikken in onze kliniek over aparte opnameruimtes voor honden en katten. Voor katten is dit extra fijn, want die vinden het vaak al spannend genoeg zonder een blaffende buurman.
Mocht een dier benauwd zijn of extra zuurstof nodig hebben, dan kunnen wij het dier tijdelijk in een zuurstofkooi plaatsen.
Voor een operatie of behandeling onder narcose nemen we uw huisdier kort op. Dit geeft het dier de gelegenheid te acclimatiseren van de reis naar de praktijk, helpt ons om efficiënt te kunnen werken en zorgt dat we uw huisdier goed kunnen zien wakker worden. Het is ons streven dat uw dier dezelfde dag weer naar huis gaat.

Soms is het nodig dat uw dier langer blijft, bijvoorbeeld voor toedienen van medicatie of infuus. Dat is bij ons ook mogelijk; we hebben echter geen 24-uurs bewaking. Als uw dier intensieve zorg nodig heeft gedurende de nacht of in het weekend, dan zullen we met u de mogelijkheid bekijken voor opname in het Dierenziekenhuis Arnhem.

Terug naar De kliniek